top of page
Businessman

EKONOMIBEMANNING

Låt oss hjälpa er att lösa personalfrågan så att ni får tid över för att ge era kunder kvalificerad rådgivning, expandera verksamheten och fokusera på byråns lönsamhet.

Det råder stor brist på kvalificerad personal för redovisningsbranschen generellt, vilket för många byråer innebär ett hinder för expansion. Det gör dessutom i många fall att högt kvalificerad personal utför för enkla arbetsuppgifter med för låg intäkt.

Vi har fått upp ögonen för offshoring som den bästa lösningen på problemet med personalbrist i redovisningsbranschen.

Att komma igång på egen hand är ett stort och ibland nästan ogenomförbart steg för många redovisningsbyråer. Att implementera offshorepersonal själva, med den utbildning, infrastruktur, löpande coaching och support som krävs för att få detta att fungera kräver mycket tid och resurser.

Låt oss hjälpa er att lösa personalfrågan så att ni får tid över för att ge era kunder kvalificerad rådgivning, expandera verksamheten, fokusera på byråns lönsamhet, ha semester, spela mera golf eller ____________!

Woman Typing

OFFSHORING?

Vi förklarar hur det funkar!

Vad är offshoring och varför ska er byrå implementera det?

Offshoring innebär kortfattat att företag lägger ut delar av sin verksamhet utomlands. Det kan göras av flera skäl, ofta kopplade till kostnadsbild och produktionskapacitet. För oss i redovisningsbranschen är det på de flesta håll ett välkänt faktum att det är väldigt svårt att få tag i personal, och det är precis det problemet vi vill hjälpa er att lösa.

Vår tjänst är prisvärd, men tänk dig framförallt en framtid där ni aldrig mer har brist på personal för att sköta redovisningen för era kunder! Branschen är under förändring, och kvalificerade redovisningskonsulter behöver mer och mer skifta fokus från produktion av redovisning och rapporter till att vara den rådgivare och bollplank som branschens kunder så väl behöver.

Tekniska lösningar blir bättre och bättre och kommer att kunna minska arbetsbördan av löpande redovisning successivt, men vi tror att personalbehovet för dessa områden kommer vara stort även under de kommande åren. Personal som kan skapa individuella rapporter och analyser kommer att behövas utöver de personer som träffar kunden för att ge råd och vara bollplank i olika frågor. Vår personal kan göra grovjobbet, men är också kompetenta att producera t ex djupare analyser och färdiga årsredovisningar (naturligtvis på svenska). Detta på samma vis som annan personal, med stöd av Er kvalitetssäkring och arbetsledning.​

Men hur kan man få det här att fungera i Sverige?

När man börjar tänka på offshoring dyker gärna ett antal hinder upp i tanken. Är det etiskt rätt? Hur kan utländsk personal förstå tillräckligt mycket svenska för att kunna sköta redovisning för svenska kunder? Hur är det med säkerheten? Hur tar vi hand om personalen?

Vi har ställt oss dessa frågor själva och hittat väldigt bra svar på dem. Kortfattat kan vi säga att den personal vi rekryterar alltid går upp i lön när de kommer till oss, de jobbar i kontorslokaler som är betydligt trevligare än hur det ser ut på merparten av svenska byråer och har väldigt bra villkor med lokala mått mätt. 

Faktum är att det här är en möjlighet som gynnar alla inblandade – här i Sverige får vi tag i den personal vi behöver, och personalen på plats får möjlighet till fina jobb och höjd livskvalitet för sig själva och sina familjer! Vi rekryterar i Filippinerna, där outsourcing av tjänster till hela världen är en stor sektor, som på en större skala har lyft levnadsstandarden i landet. I vardagen har vi kontakt med vårt team online, men åker även regelbundet ner och spenderar tid på plats med dem, för utbildning, coaching och en del trevliga teamaktiviteter. Följ gärna med oss ner vid tillfälle (så snart möjligheten till resor finns igen)!

Vi rekryterar välutbildad personal, introducerar dem i svenska språket, redovisnings- och skatteregler, kontoplan och rutiner samt programvaror. Vi vidareutbildar dem löpande för att de ska kunna lyfta mer av den svenska byråns arbetsbörda med erforderlig kvalitet. De tjänster som kan utföras offshore behöver inte begränsas till de enklaste processerna. Vår erfarenhet visar att det går alldeles utmärkt att göra allt från bokföring av kvitton till bokslut, årsredovisningar och deklarationer offshore, det gäller bara att tänka i nya banor! Sist men inte minst blir de en del av ett redan fungerande team som jobbar med svensk redovisning på svenska, och har direkt support på plats, men även från oss i Sverige.

Hur funkar rekryteringen?

Faktum är att vi inte har några som helst begränsningar i hur mycket personal vi kan rekrytera. Inom bara två månader från att ni bestämt er har ni har en eller flera personer som är redo att börja jobba, oftast kan vi leverera snabbare än så.

Kika in hos oss

Hej! Vi försöker vara tillgängliga. Klicka dig gärna in i vårt digitala möte. Normalt finns det någon på plats mellan 8 och 17 på vardagar, och då har vi öppet för besök. Knappen här nedanför är ungefär som ringklockan på kontorsdörren. Är vi på plats är du alltid välkommen in!

Naturligtvis är du välkommen att besöka oss fysiskt i våra lokaler på Köpmangatan 31 i Timrå. Här finns också en ringklocka att trycka på.  
Välkommen!

Virtual Team Meeting

Kontakta oss

060-61 62 62

Postadress: Solhemsvägen 4, 861 42  Sörberge

Vi finns i gemensamma lokaler med Excellent Office.
Besöksadress: Köpmangatan 31, Timrå

Thanks for submitting!

bottom of page